15 - 19 d'octubre 2018

Dilluns

Presentació a l'empren-edoria

A càrrec de M.Zaragoza

Dimarts

Introducció a la innovació

A càrrec de X.Amores

Dimecres

Cicle de Vida

A càrrec de M. Arrufat

Dijous

Lideratge i treball en equip

A càrrec de M.Mach

Divendres

Taula rodona / Visita al PRUAB

22 - 26 d'octubre 2018

Dilluns

Lean startup / Design thinking

A càrrec de J.L. Sanchez

Dimarts

Festa

Dimecres

Design Thinking

A càrrec de J.L. Sanchez

Dijous

Festa

Divendres

Visita a MediaTic / Creativitat actitud i barreres

A càrrec de F.Ozores

29 d'octubre - 2 de novembre 2018

Dilluns

Vigilància tecnològica

A càrrec de E.Escorsa

Dimarts

Protecció de la tecnologia

A càrrec de X.Vallvé

Dimecres

LEGO

A càrrec de E.Gonzalez

Dijous

Festa

Divendres

Festa

5 - 9 de novembre 2018

Dilluns

Valorització

A càrrec de E.Martin

Dimarts

Eines per avaluar idees d'empreses

A càrrec de J.Conde

Dimecres

Festa

Dijous

Comercial-ització

A càrrec de S.Mena

Divendres

Negociació i Llicències

A càrrec de S.Mena

12 -16 de novembre 2018

Dilluns

Pla econòmic i financer

A càrrec de F.Belmonte

Dimarts

Finançament

A càrrec de J. Sangüesa

Dimecres

Visita al PIER 01 /Taula Rodona

Dijous

Presenta-cions d'impacte

A càrrec de B.Villa

Divendres

Festa

19 -23 de novembre 2018

Dilluns

Pla econòmic i financer

A càrrec de F.Belmonte

 

Dimarts

Formes jurídiques

A càrrec de S. Mirabete

Pacte de socis

A càrrec de M.Arrufat

Dimecres

Mètriques

A càrrec de C. Verdú

Dijous

Festa

Divendres

Festa

26 -30 de novembre 2018

Dilluns

Festa

 

Dimarts

Festa

Dimecres

Festa

Dijous

Festa

Divendres

Visita al Parc Científic de Barcelona

Facultat d'Economia i Empresa - Universitat de Barcelona

Aula 1000 (antiga Aula Adam Smith)

Av. Diagonal, 690, Barcelona

Organitza:
Amb el suport de:

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE

Amb la col·laboració de:

Catalan
English Catalan