Introducció a l’emprenedoria

 • Presentació a l’emprenedoria
 • Introducció a la innovació
 • El cicle de Vida
 • Introducció al Lean Startup
 • Introducció al Design thinking

Valorització i protecció del coneixement

 • Vigilància tecnològica
 • Protecció de la tecnologia
 • Valorització

Gestió empresarial

 • Eines per avaluar idees d’empreses
 • Comercialització
 • Negociació i Llicències
 • Pla econòmic i financer
 • Formes jurídiques

Habilitats

 • Lideratge i treball en equip
 • Design Thinking
 • Creativitat actitud i barreres
Catalan
English Catalan