Si estàs interessat o interessada en participar a la propera edició del Programa, clicka al següent enllaç per accedir alformulari per inscriure't.

 

[AVÍS INFORMATIU DE PROTECCIÓ DE DADES]

Corresponsables del tractament:

  • Fundació Parc de Recerca UAB. Av. De Can Domènech s/n – Edifici Eureka. Campus de la UAB. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona). http://parc.uab.cat.
  • Fundació Bosch i Gimpera. C/ Baldiri Reixac, 4-8, Parc Científic Barcelona, Torre D. 08028 Barcelona www.fbg.ub.edu
  • Universitat Politècnica de Barcelona. C/ Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona www.upc.edu
  • Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona www.upf.edu

Finalitat: les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció al curs “De la ciència al mercat”.
Legitimació: La base legitimadora del tractament és el consentiment de la persona interessada.
Destinataris: No es cediran les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat.
Transferències internacionals: Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional.
Termini de conservació: Les vostres dades seran conservades durant un termini indefinit.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida, preferentment, a la Fundació Parc de Recerca UAB, Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la UAB), 08193 Bellaterra, o mitjançant un correu electrònic a dpo.parc@uab.cat, sens perjudici de poder exercir-los en cadascun dels responsables del tractament, segons l’estipulat l’art. 26.3 de l’RGPD.
Reclamacions: Podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries, preferentment, al Delegat de Protecció de Dades del PRUAB (dpo.parc@uab.cat), o de cadascun dels responsables del tractament.
Informació addicional: Podeu consultar la nostra política de privacitat

English
Catalan English