Aquesta és la Política de Privacitat aplicable al tractament de dades personals del Programa “De la ciència al mercat”.

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DELS CORRESPONSABLES

 • Fundació Parc de Recerca UAB. Av. De Can Domènech s/n – Edifici Eureka. Campus de la UAB. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona). http://parc.uab.cat.
 • Fundació Bosch i Gimpera. C/ Baldiri Reixac, 4-8, Parc Científic Barcelona, Torre D. 08028 Barcelona www.fbg.ub.edu
 • Universitat Politècnica de Barcelona. C/ Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona www.upc.edu
 • Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona www.upf.edu

Dominis web: www.cienciamercat.cat 

LA NOSTRA OFICINA DE PRIVACITAT: DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES

Pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat per tal d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament preferentment a través de la següent direcció de correu electrònic: dpo.parc@uab.cat, sens perjudici de poder exercir-los en cadascun dels responsables del tractament, segons l’estipulat l’art. 26.3 de l’RGPD.

ELS NOSTRES PRINCIPIS

Apliquem els principis de protecció de dades establerts a l’article 5 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de data 27 d’abril de 2016), en concret:

 • Només tractem les teves dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el teu consentiment, que sempre et demanarem de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari per executar els contractes en els que participes.
 • Únicament tractem les dades que són necessàries per complir amb les nostres Finalitats, i no en fem cap altre ús.
 • Per tal de garantir que les dades estiguin actualitzades, pots gestionar l’actualització de les teves dades personals adreçant-te a la nostra Oficina de Privacitat.
 • Només conservem les dades durant el temps necessari per complir amb les nostres Finalitats.
 • Apliquem mesures de seguretat per garantir la integritat i la confidencialitat, i la protecció de las teves dades personals contra pèrdua, destrucció o altres danys, incloent el xifrat de la informació.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció al curs “De la ciència al mercat”.

BASES LEGALS QUE ENS PERMETEN TRACTAR LES DADES PERSONALS

 • El compliment de les nostres obligacions contractuals per tal d’executar els nostres acords i contractes
 • El consentiment explícit dels interessats
 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal que ens és aplicable

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

Només recollim dades mínimes de contacte com ara el teu nom, adreça electrònica, telèfon i entitat a la que pertanys per tal d’enviar-te els nostres “newletters” i comunicacions, i mantenir-te informat/da sobre la nostra activitat.

També podem recollir les teves dades personals quan sol·licites els nostres serveis o col·labores amb nosaltres a través dels formularis o correus electrònics, sempre que així ens ho comuniquis. També quan signis un contracte amb nosaltres. Sempre ens assegurarem de tractar les mínimes dades necessàries i guardar-les el temps estrictament necessari per gestionar la nostra col·laboració o prestar-te els nostres serveis i poder seguir en contacte per futures col·laboracions.

AMB QUI COMPARTIM LES DADES PERSONALS?

Només compartim les teves dades personals amb els nostres proveïdors i únicament en la mesura necessària per garantir i realitzar els nostres serveis, i garantir la informació a tots els interessats a estat informats sobre la nostra activitat.

Alguns dels nostres proveïdors de serveis de cloud i altres suports tecnològics podem estar ubicats a tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem via contracte de que es garanteixen unes mesures de seguretat adequades, el compliment d’aquesta Política i del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

DADES DE MENORS

Els menors de 16 anys d’edat només podran utilitzar els nostres portals si disposen del permís dels pares, mares o representants legals (tutors), que en seran els seus responsables.

QUINS DRETS TENS I COM EXERCIR-LOS

You can exercise your rights of access, rectification, deletion, opposition, limitation of Rights of interested parties: processing or portability by means of a request addressed, preferably, to the Fundació Parc de Recerca UAB, Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la UAB), 08193 Bellaterra, or by e-mail to dpo.parc@uab.cat, without prejudice to the possibility of exercising them with each of the parties responsible for the processing, as stipulated in art. 26.3 of the RGPD.

 1. Conèixer quines dades de caràcter personal (teves) s’estan tractant, per quines finalitats i amb quins tercers destinataris es comparteixen;
 2. Obtenir una còpia d’aquestes dades (la segona i successives còpies poden generar costos administratius);
 3. Sol·licitar que es rectifiquin les dades personals inexactes, o a que es completin aquelles dades incompletes;
 4. Sol·licitar la supressió de les teves dades personals quan deixin de ser necessàries per la finalitat(s) per les quals van ser recollides;
 5. Sol·licitar la limitació del tractament de  les teves dades personals, en tant que es verifica la seva potencial inexactitud i altres supòsits previstos en la normativa aplicable;
 6. El dret a que les teves dades personals siguin transmeses a una altra empresa en un format comú estructurat (dret a la portabilitat de les teves dades); o
 7. El dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals.
en_USEN